Kostel sv. Kateřiny (Pražská ulice)

18:00–18:45 - Mše svatá sloužená proboštem Ivo Prokopem

19:00–19:45 - Komentovaná prohlídka kostela sv. Kateřiny s Petrem Šulcem

20:00–20:45 - Módní přehlídka liturgických oděvů v proměnách liturgického roku, hudební doprovod Chrámový sbor Adama Michny pod vedením Tomáše Petrů

21:00–21:30 - Patron města sv. Theodor – jak k nám připutoval? – přednáška probošta Ivo Prokopa

21:45–22:00 - Hudební rozloučení – Tomáš Petrů – varhany

22:00–22:05 - Závěrečné požehnání probošta Ivo Prokopa

Po celou dobu konání Noci kostelů bude k dispozici občerstvení v klášterní kuchyňce. Aktivity pro děti zajišťují skauti.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kostelní ulice)

19:00–19:30 - Koncert scholy Petrovy klíče pod vedením Evy Hejdové

19:30–20:00 - Komentovaná prohlídka kostela s Libuší Molovou

20:00–20:30 - Koncert Školy harmonie sv. archanděla Michaela pod vedením Michaely Hejdové

20:30–21:00 - Komentovaná prohlídka kostela s Libuší Molovou

21:00–21:30 - Koncert EASY sboru pod vedením Evy Hejdové

21:30–22:00 - Komentovaná prohlídka kostela s Libuší Molovou

22:00 - Zakončení programu a uzavření kostela

Výtěžek z koncertů bude věnován na opravu kostela a varhan v Chlumu u Třeboně. Z důvodu rekonstrukce proboštství nebude k dispozici žádné zázemí.

Evangelický kostel (Bratrská ulice 129 – u silnice pod Jakubem)

18:00–18:30 - Ty znáš mé srdce… – tvoření pro děti – náramky se srdíčky

19:00–19:05 - Dvořák 120 - Largo z Novosvětské – Michal Kitta (elektrická kytara), Jaroslav Hojný (klávesy)

19:10–19:30 - Antonín Dvořák – člověk čistého srdce – poslechový program Jardy Hojného

20:00–20:30 - Když se láska k Bohu potká s láskou k lidem – přednáška Vojena Syrovátky o Diakonii

21:00–21:45 - Houslový recitál Miloše Havlíka – na programu G. P. Telemann: Fantazie pro sólové housle

22:00–22:30 - Noční modlitba – s písněmi z Taizé

V 18:30, 19:30 a 20:30 - Komentované prohlídky kostela a varhan. Po celý večer bude k dispozici občerstvení ve sborové místnosti. Pošta do nebe – Možnost napsat své prosby či díky a vhodit je do schránky v kostele, zazní pak při Noční modlitbě.

Husův sbor (Kostelní ulice 188)

16:00 - Bohoslužba

do 19:00 - Otevřený kostel