Tři konkrétní akce a termíny jsou součástí obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou schválili zastupitelé ve Starém Městě pod Landštejnem. V běžném režimu prakticky po celý rok je tady dodržování nočního klidu vymezeno od 22 do 6 hodin, tak, jako ve většině ostatních měst a obcí. Zastupitelé městyse ale udělili tři výjimky, kdy se doba nočního klidu nevymezuje. Jedná se o silvestrovskou noc z 31. prosince na 1. ledna, dále pak o noc, kdy se pálí čarodějnice, tedy 30. dubna. Noční klid pak podle vyhlášky nebude vymezen ani v době konání Staroměstských slavností, které se konají pravidelně v srpnu a trvají od pátku do soboty.

Starostka Starého Města pod Landštejnem Alena Šindlerová zmínila, že pokud bude v průběhu roku pořadatel připravovat konání akce, která dosud není ve vyhlášce uvedena, může s předstihem konání akce nahlásit úřadu městyse. "Zastupitelstvo pak může na nejbližším zasedání seznam akcí ve vyhlášce rozšířit," uvedla.