Nová vyhláška se zabývá řešením nočního klidu. V běžné dny je stanoven od 22 do 6 hodin, ale vyčleněny byly tradiční akce, při kterých bude zkrácen na dobu do 3 do 6 hodin. Zkrácený noční klid bude platit například při tradiční pouti z pátku na sobotu a ze soboty na neděli o prvním zářijovém víkendu a zároveň při Tkalcovských slavnostech, které připadají na stejný termín jako strmilovská pouť.

Strmilovští se zřejmě dobře nevyspí ani při Májové veselici, ze soboty na neděli při pouti v České Olešné, která se koná první neděli po 22. srpnu, dále pak při tradičním letním koncertu ve sportovním areálu ve Strmilově 16. června nebo při hasičských závodech, které se odehrají také ve sportovním areálu a po kterých bude následovat tradiční zábava. Samozřejmostí jako ve většině měst a obcí je i zkrácení doby nočního klidu o silvestrovské noci.

Na vysvětlenou ze strmilovské radnice zaznělo, že obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti, společenské nebo rodinné události, při nichž je doba nočního klidu vymezena na dobu kratší nebo žádnou.