Veterináři již v plném nasazení aplikují zvířatům očkovací látky proti katarální horečce.

Očkovací látka je podle pracovníků veterinární správy přísně evidovaná a po 14. září, tedy době, dokdy by měla být vakcinace na celém území republiky hotová, budou muset lékaři doložit doklady o tom, kde a kolik jí použili. Zbývající vakciny budou muset po přeočkování vrátit.

V současné době vydali inspektoři pro epizootologii v Jindřichově Hradci 1526 vakcín na očkování a přeočkování 38 143 kusů skotu, 144 vakcín na 3594 ovcí a koz.

Někteří chovatelé se s touto problematikou teprve nedávno seznamovali. „V tomto měsíci jsme připravili pro naše členy školení. Na něm veterinář seznámil chovatele dobytka s veškerou problematikou katarální nemoci ovcí,“ uvedl předseda okresní agrární komory Jan Koutný. Dodal, že se výskyt onemocnění nesmí podceňovat, i když se v současné době v naší lokalitě zatím tato nákaza neprojevila.

Onemocnění, které přenášejí tiplíci, je sice tropického původu, ale podle tiskového mluvčího Státní veterinární správy Josefa Dubna se šíří poměrně rychle od roku 2006, kdy byla poprvé zaznamenána v Nizozemí, od západu na východ. Chovatelé se proto shodují na tom, že je vakcinace důležitou prevencí.

„Ještě se poradím s veterinářem, ale asi telata očkovat nebudu, protože je chci do konce roku prodat. Po očkování se s nimi podle veterinárního nařízení nesmí 81 dní hýbat,“ vysvětlil podnikatel v zemědělství Václav Hirka ze Sedla. Ohledně vakcinace jsou totiž stanoveny výjimky. Očkována nemusí být například zvířata, která budou do konce roku poražena na jatkách nebo určena k obchodování mimo Českou republiku.

Opatření ohledně očkování není ojedinělé, před několika lety podpořilo ministerstvo zemědělství Národní ozdravovací program proti infekční bovinní rhinotracheitidě (IBR). Letos již byly zaznamenány potěšitelné výsledky. Podle Václava Hirky zaznamenali v jejich chovu před lety čtyři kusy krav s virem IBR. Ale tři roky již nemoc nezaznamenali a mají uznaný chov jako prostý IBR.

Pokud chovatelé neprokáží, že jejich chov není virem napadený, nemohou prodávat zvířata do států v rámci Evropské unie ani do třetích zemí.