Podle vedoucí správy krematoria a pohřebiště Hany Paluskové byl důvodem výstavby především fakt, že stávající dvě kolumbária – každé se 192 schránkami – byla již koncem loňského roku zcela pronajata.

„Pro vlastní stavbu se přímo nabízel volný prostor za obřadní síní u zvonice. Stejně jako u stávajících kolumbárií, i zde budou dva pískovcové stolce ve tvaru symbolizujícím ruce vztažené ke schránkám. Jejich horní části mají vyvrtané otvory s plastovými vložkami na vodu, do nichž lze umístit květiny. Vrchní plocha stolců je z leštěné žuly a slouží k odkládání svíček a dalších drobných předmětů,“ popsala vedoucí.

Dokončení a následné předání stavby se plánuje už na konec května. „Poté musíme provést očíslování schránek a zanést je do hrobové evidence. Nové nájemní smlouvy mohou být uzavírány již počátkem měsíce června,“ doplnila vedoucí Hana Palusková.