Podle mluvčí třeboňského městského úřadu Jitky Bednářové byl projekt na rekonstrukci a výstavbu polní cesty financován státem a z většiny Evropskou unií, konkrétně Evropským zemědělským fondem pro obnovu venkova. Celkové náklady dosáhly výše 19 ,4 miliony korun. „Město se finančně na této stavbě, kterou realizovala firma Swietelsky, nijak nepodílelo," sdělila Jitka Bednářová.

Místostarosta Zdeněk Mráz považuje pozemkovou úpravu za důležitou: „Cesty v krajině jsou historicky výrazně pozměněné. K pozemkové úpravě dochází proto, aby se narovnaly vztahy k pozemkům, aby byly dostupné pro jejich vlastníky.  Cesta v Branné navíc bude sloužit i turistům a cyklistům, což je bonus navíc."
Nová polní cesta, která je dnes zpevněnou silnicí s asfaltovým povrchem měří tři kilometry. Začíná na oboře za Mlýnským dvorem a končí na spojovací komunikaci mezi Brannou a Domanínem.