Právě nová multifunkční hala byla 
i druhým bodem diskuse občanů s vedením radnice u kulatého stolu v rámci projektu Zdravé město Dačice. A právě sportovci zde měli silné zastoupení.

Hned v úvodu zástupci radnice představili návrh haly. Ale jak i vyplynulo z následující diskuse, hodně limitující je podle starosty Dačic Karla Macků cena, která je v současné době na 67 milionech korun bez DPH. „Všichni s návrhem souhlasili, ale na druhé straně i uznali, že se jedná o velké peníze. Vždyť je to téměř polovina rozpočtu města. Takže bez dotace bychom na to nedosáhli. I proto zaznívaly myšlenky, zda by se nenašla nějaké levnější cesta realizace. Zda nepřistoupíme k nějaké skromnější variantě," naznačil starosta Dačic.

Vedení města chce nyní diskutovat se zástupci tělovýchovné jednoty i na téma provozních nákladů v nové hale. Ty jsou podle Karla Macků odhadovány okolo půl milionu ročně, a to bez výdajů na personál. „Tak jde o to, zda by tělovýchovná jednota mohla provoz zaplatit," doplnil starosta.

Předseda dačického florbalového oddílu Pavel Gellner, který zadání zpracování studie proveditelnosti multifunkční haly ze začátku roku označil jako bod nula, diskusi ke studii bere jako další posun k realizaci. 

Diskuze okolo výstavby nové multifunkční haly u kulatého stolu v rámci projektu Zdravé město Dačice přilákala řadu mladých lidí, sportovců a také rodičů dětí zapojených do práce v oddílech. Předseda florbalového oddílu Pavel Gellner je rád, že s příchodem nového vedení radnice se dala otázka haly do pohybu. „Kdyby byly potřebné dotace, tak by si město určitě takovou krásnou halu zasloužilo. Ale my bychom byli rádi i za daleko skromnější stánek, kde by bylo možné hrát a kvalitní zázemí by zde měli nejenom hráči, ale i diváci. Takže nyní budeme dál jednat," komentuje Pavel Gellner. Dodal, že měl i dobrý pocit z toho, kolik lidí přišlo myšlenku haly podpořit. „Až na tři lidi byli všichni pro, aby se hala skutečně stavěla, ale teď je nutné řešit, zda by se nenašla skromnější varianta," dodal s tím, že zájem třeba o florbal mezi mládeží neubývá a členská základna se neustále rozšiřuje.