Radní na své nedávné schůzi projednávali návrh na nové řešení této křižovatky, a to zejména proto, že její stav je dlouhodobě velmi špatný.

„Vzhledem k omezeným rozhledům způsobených stávající zástavbou na náměstí je nutné křižovatku koncipovat na rychlost třicet kilometrů za hodinu a podmínkou Policie ČR je také zajištění dodržování této rychlosti. Nově navrhovaná průsečná křižovatka splňuje rozhledy, v její horní části by byl osazen ostrůvek pro vychýlení jízdního pruhu pro zlepšení dodržování maximální povolené rychlosti. V tomto místě je navrženo také místo pro přecházení. V navrhovaném řešení dále státní policie požaduje osazení permanentního signalizačního zařízení,“ vysvětlil místostarosta Jiří Baštář.

Doplnil, že tento návrh křižovatky projednaly dopravní, památková a stavební komise města. Všechny podle jeho slov doporučují pokračovat v navrženém řešení. Plánem, který zatím odsouhlasili radní města, se budou zabývat ještě zastupitelé.