Proto zastupitelé podali na konci ledna žádost do Nadace ČEZ, která na svém jednání správní rady vyhlásila na letošní rok grantové řízení pro projekt Oranžové hřiště. Rozpočet na realizaci dětského hřiště je asi 1,5 milionu korun s tím, že městys žádá o jeden milion korun.

„Hřiště by mělo vyrůst na sídlišti Františka Hrubína. Pro děti a mladé maminky je nutné vytvářet podmínky k tomu, aby zde zůstávaly a našly zde plnohodnotný domov. Hřiště budou moci navštěvovat také děti ze školky,“ informoval starosta městyse Jiří Hájek s tím, že byli na možnost tohoto grantu včas upozorněni, protože grant byl uzavřen už koncem měsíce ledna.

U grantů je podle starosty proto někdy nejdůležitější dostat radu v pravý čas.