„Občanské sdružení HOCKEY Třeboň mělo zimní stadion pronajatý jen na rok a smlouva již skončila,“ vysvětlil starosta Jan Váňa důvody, které vedly radní města ke schválení zveřejnění záměru pronájmu nového zimního kluziště. To bylo uvedeno do provozu vloni v prosinci.

Pronájem se týká také budovy s technologií a garáže na rolbu, které jsou v areálu Tyršova stadionu. „Trochu jsme změnili parametry pronájmu. Původně město platilo nájemci energie, tedy plyn a elektriku, přičemž děti ze škol, jejichž zřizovatelem je město, tam měly výuku zadarmo. Nyní si bude energie platit pronajímatel sám a město bude plně přispívat na provoz pro školská zařízení podle dnů, které školy využijí,“ doplnil Jan Váňa. Podle jeho slov počítá městský rozpočet na tyto výdaje až se 400 tisíci korun ročně.