„Jako poslední se stěhuje zubní lékař Jiří Ryšánek. Dohodli jsme se také s rehabilitační sestrou, která si tam otevře ordinaci. A obrátil se na nás i jeden známý ortoped, který by si tu chtěl zařídit ambulanci. Pokud to vyjde, bylo by to skvělé především pro naše starší obyvatele. Už by nemuseli na ortopedii dojíždět do Jindřichova Hradce,“ uvedl místostarosta Jiří Zimola.

Pacienti tedy v lékařském domě najdou zubní ordinace, přestěhovaly se sem praktické lékařky pro dospělé i děti a dorost, na středisku nechybí ani gynekolog a otevřela se tu lékárna. Fyzioterapeutka si nyní zařizuje smlouvy s pojišťovnami.

„Stavbu a vybavení polikliniky uhradilo město a ordinace lékařům a pronajímá. Stavba nás vyšla na 35,9 milionu korun bez daně. Další statisíce stálo vybavení ordinací.“ doplnil starosta Vladimír Bláha.

Původní poliklinika v Hradecké ulici nebyla bezbariérová, ležela u frekventované silnice a nebyla u ní téměř žádná parkovací místa. U nového střediska v Žižkově ulici jich je kolem třiceti.

„Do budoucna počítáme s tím, že staré středisko přebudujeme na bytový dům. Projekt už máme zpracovaný a čekáme, jestli ministerstvo vyhlásí nějaké dotační tituly. Mohlo by tam vzniknout až šest sociálních nebo startovacích bytů,“ poznamenal místostarosta Jiří Zimola.

Reakce lékařů, kteří v nové poliklinice ordinují, jsou veskrze kladné. „Doktoři jsou nadšení. A co se týče pacientů, tak se ke mně nedostaly žádné záporné reakce. Samozřejmě se nikdy nezavděčíme všem lidem. Ale řekl bych, že si místní už na nové místo už zvykli,“ dodal starosta Vladimír Bláha.

Jeho slova potvrdila praktická lékařka Alena Regentíková. „Ordinuje se mi tu moc dobře. A pacientům se v novém také líbí. Celý prostor je prosvětlený, moderní a mají tu i dostatek parkovacích míst,“ zmínila lékařka.