Cyklostezka stála přes 7 milionů korun. Vedení obce získalo na cyklostezku dotaci 6,6 milionů korun z regionálního operačního programu Evropské unie.
„Cyklostezka začíná na hranici katastru obce Stará Hlína, vede přes vesnici kolem kulturního domu k fotbalovému hřišti. Poté k oblasti zvané Na Jednotách a dále směrem na Jemčinu,“ vysvětlil starosta Novosedel Filip Mencl.

Výstavbou této trasy došlo k propojení jiných významných cyklostezek. Součástí stezky jsou tři odpočívadla. U nich jsou umístěny informační panely o významu alejí v krajině, drobné sakrální stavby v krajině a historie Novosedel.

„Stezku mohou využít také in–line bruslaři, maminky s kočárky a počítáme s tím, že ji bude využívat také místní škola a školka,“ doplnil starosta Filip Mencl. Děti ze základní a mateřské školy budou stezku společně s učiteli rádi navštěvovat.

„Kolem stezky je krásná krajina a navštěvovali jsme ji s dětmi ještě před opravami. Pozorujeme změny v přírodě, hmyz, rostliny, ptáky, práci zemědělců a mnoho jiného. Děti vidí jak rostou již zasazené stromy a změny na nich v průběhu roku. Jelikož zde není žádný provoz, mohou se zde děti také řádně vydovádět,“ sdělila vedoucí učitelka Mateřské školy v Novosedlech nad Nežárkou Marie Kotková.

Projekt si kladl za cíl hlavně napojení dosud opomíjené severovýchodní části území chráněné krajinné oblasti na území jižní části, dále i využití potenciálu území, zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu zvyšování kvality života.