Občanské sdružení Vespolek, které se zabývá ekologickou výchovou dětí a nabízí ekovýchovné programy školkám a školám, chystá nový projekt názvem Vybudování pobytového střediska ekologické výchovy, kde by sdružení mohlo pořádat vícedenní ekovýchovné programy pro školy.

„Máme v pronájmu budovu, která sloužila jako hospodářská budova mlýna v Radouňce u Jindřichova Hradce a nyní žádáme o dotaci z Operačního programu životní prostředí na jeho rekonstrukci,“ informovala předsedkyně občanského sdružení Vespolek Lucie Černická.

Programy střediska budou zaměřeny na praktickou ekologickou výchovu, na učení prožitkem a zážitky dětí v přírodě a s přírodou. V současné době má sdružení pronajaté prostory Mateřské školy ve Stříbřeci, kde pořádá programy pro rodiče s dětmi, které podpořil Jihočeský kraj, a zabývá se ekologickou výchovou ve školách.

Některé školy dostaly dotazník občanského sdružení Vespolek, který sonduje případný zájem o vícedenní pobyty v ekologickém centru.

„Dotazník občanského sdružení Vespolek jsme obdrželi. Pokud bude výuka kvalitní, tak bychom zájem samozřejmě měli, protože jde zase o něco nového. Co se týče ekologické výchovy, spolupracujeme také s občanským sdružením Hamerský potok a Českým nadačním fondem pro vydru,“ uvedla koordinátorka enviromentální výchovy Základní školy Sira Nicholase Wintona v Kunžaku Dana Horázná.

Jiné školy o projektu zatím neslyšely. „Nabídku jsme nedostali. Co se týká ekologické výchovy, dokončujeme ve škole projekt třídění odpadu,“ sdělil ředitel 1. základní školy v Jindřichově Hradci Josef Brabec.