Průvodce vydala iniciativa Je to i tvoje město (Filip Hauser, Matěj Šebek a Martin Vaněk), která v uplynulých letech připravila pro veřejnost takto zaměřené komentované procházky městem.

Podle slov jednoho z autorů, Filipa Hausera, obsahuje mapa 38 bodů na území města a tři medailonky architektů – Františka Alberta Libry, Karla Filsaka a Antonína Mečíře. „Moderní architektura i sochařství jsou zde roztroušeny v různých městských čtvrtích. Rozhodli jsme se proto tuto mapu koncipovat jako souhrn jednotlivých zastávek, ačkoliv vycházíme z procházek městem, které jsme v pro veřejnost organizovali. Každý si tak může vybrat zajímavé lokality a propojit si je podle svého uvážení. Z různých důvodů se do mapy nevešly všechny příklady architektury a pomníkové tvorby 20. století, avšak snažili jsme se zařadit ty nejvýznamnější. V mapě našla své místo řada domů, které všichni znají, jako například budova České spořitelny v Nádražní ulici. Snažili jsme se tam dát ale také objekty, které nám připadají zajímavé a ne příliš známé,“ popisuje s tím, že se jedná například o některé sochy nebo dům na sídlišti Pod Kasárny,“ popisuje.

„Mapa vyšla nákladem 1 500 kusů, a coby výstup juniorského grantu, který jsem dostal během studia na FaVU VUT, je zdarma,“ dodává Filip Hauser.