„Žádostí o granty bylo i v minulých letech hodně. Přednost vždy měly organizace v rámci regionu. Žádosti totiž přišly i z jiných míst,“ uvedl personalista společnosti Aleš Čech.

O finanční prostředky mohou žádat nestátní neziskové organizace až do výše 150 tisíc korun, přičemž grant může představovat maximálně 80 procent celkových nákladů projektu.

„Komise bude vybírat minimálně pět projektů, které by měly být zaměřené na podporu mimoškolního vzdělávání lidí v regionu, na sportovní a kulturní aktivity, na využití volného času dětí a mládeže a nebo na integraci handicapovaných skupin obyvatel,“ vysvětlil Aleš Čech.

Zpracované žádosti musí zástupci organizací předložit do 30. dubna v sekretariátu společnosti. Podmínkou získání grantů je to, že projekt musí být realizován v okolí jejího sídla, a to ještě letos.