Už od roku 2011 drží hradecká radnice poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu ve výši pět set korun. Podle starosty Stanislava Mrvky by to tak mělo zůstat i pro rok 2019.

„Rada města souhlasila s vydáním vyhlášky, která toto stanoví. Musí s ní ovšem ještě souhlasit zastupitelstvo města,“ vysvětlil starosta s tím, že věc se zastupitelům na stůl dostane zřejmě na jejich jednání 10. prosince.

Další zprávou související s odpady je fakt, že město dosáhlo nejlepšího výsledku v soutěži měst a obcí ve sběru vyřazených elektrozařízení za období od loňského srpna do letošního července, a to v kategorii nejvyšší výtěžnost všech zpětně odebraných spotřebičů.

„Celková výtěžnost spotřebičů za toto období byla 3,92 kilogramu na obyvatele města,“ uvedla Vendula Talknerová z odboru správy majetku města. Jindřichohradecká radnice za toto prvenství získala finanční odměnu ve výši 30 tisíc korun.

Sběr odpadu- V roce 2016 odevzdali Hradečáci 95 tun elektroodpadu, v roce 2017 zhruba 114 tun a za devět měsíců roku 2018 zatím 104 tuny.
- Co se týče ostatního tříděného odpadu (papíru, plastu, skla, kovu a tetrapacku), jsou hodnoty odevzdaného množství ve městě takovéto:
- rok 2016 – 825 tun
- rok 2017 – 864 tun
- prvních devět měsíců letošního roku – 680 tun