Před rokem zastupitelé Dačic rozhodli o stavbě okružní křižovatky na Palackého náměstí. To vyvolalo u většiny místních obyvatel zápornou odezvu, kterou vyjádřili nejen podpisem petice, ale i osobně na veřejném projednávání navržených studií.

„S ohledem na důležitost a vysokou citlivost této rekonstrukce a také s ohledem na zachování společenského smíru nyní schválilo zastupitelstvo zahájení přípravy na vypsání místního referenda týkajícího se řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí,“ uvedl starosta Dačic Karel Macků.

Jiří Langer získal od města Jindřichův Hradec stříbrnou pamětní medaili.
Jiří Langer získal od města stříbrnou pamětní medaili

Referendum se má konat současně s volbami do krajského zastupitelstva, které jsou plánovány na 2. a 3. října letošního roku.

S navrhovaným řešením není spokojen petiční výbor, a proto s nezávislými odborníky už delší dobu pracuje na novém návrhu, ke kterému je nutné ještě doložit stanoviska dotčených orgánů státní správy týkajících se realizovatelnosti křižovatky.

„Pokud petiční výbor včas dodá podklady potvrzující realizovatelnost jeho návrhu křižovatky, zahrneme i tuto studii do místního referenda,“ doplnil starosta.