Po přestěhování městského úřadu do zrekonstruovaných prostor tereziánských kasáren, které se uskuteční na podzim, budou obě budovy upraveny na luxusní hotel s kongresovým centrem.

„Jako Třeboňačka bych tam měla radši třeba asijskou restauraci. Hotel místním lidem nic nepřinese,“ povzdechla si místní obyvatelka Irena.
Hlasování o osudu radnice však předcházela živá diskuze zastupitelů.

„Město využívá budovu od roku 1870, proto by si zasloužila více pozornosti města. Cena navíc není příliš optimální,“ bránil majetek města také zastupitel Milan Čada, který navrhoval využití prostor pro administrativu Bertiných lázní.

„To by nám ale zase vyvstal problém, co s uvolněnými prostorami v lázních, navíc rekonstrukce by byla příliš nákladná,“ oponoval starosta Jan Váňa.

Zájemci o koupi mohli podat své nabídky totiž na obě budovy i jednotlivě. Ty však přišly pouze na dům číslo 19, na který byla stanovena minimální cena pro jeho špatný stav jen 1,56 milionu korun.
Naopak na samotnou současnou radnici s číslem popisným 20, kde byla minimální nabídková cena stanovena ve výši 8,9 milionu korun, nepřišla nabídka žádná. Také proto někteří zastupitelé její prodej zvažovali a nedoporučovali.

„Na odkoupení obou domů najednou přišly celkem nabídky tři, proto jsme se rozhodli vybrat z nich tu finančně nejvýhodnější, kterou podala Marie Konětopská a která přesahuje o 30 procent vyvolávací cenu,“ uvedl starosta Jan Váňa.

Pokud by se totiž zastupitelé rozhodli prodat pouze dům číslo 19, museli by i nadále řešit otázku, co se samotnou radnicí.

„Nechci tam vybudovat žádný penzion, ale hotel vyšší kategorie, který na historické náměstí rozhodně patří,“ uvedla na jednání podnikatelka Marie Konětopská. Vzhledem k tomu, že počítá s tím, že jak pořizovací náklady, tak celkové investice do rekonstrukce budou vysoké, chtěla by, aby nejpozději do tří let hotel fungoval.

Argumentovala tak na obavy některých zastupitelů, zda svůj záměr skutečně v dohledné době zrealizuje a od smlouvy neodstoupí.

Finance, které z prodeje budov město získá, použije vedení radnice na rekonstrukci historické Besedy, která začne v říjnu.