Lidé budou v referendu odpovídat na otázku: „Upřednostňujete jednorázovou náhradu šesti kusů sakur novými hlohy před postupným nahrazováním dožilých sakur hlohy (v úseku před domy č. p. 477 – fara až č. p. 482 – hotel Alfa na náměstí Míru ve Slavonicích)?

Druhá otázka se týká stromořadí bříz: „Upřednostňujete zadání zpracování variant rychlejší celkové obnovy stromořadí v parku (v souladu se zájmy ochrany životního prostředí) před možností nechat alej dožít v rámci běžné údržby?“

Lidé ve Slavonicích bojují o zachování stromů. Mnoho z nich je už vykácených.
Byl to nejlepší strom ve Slavonicích, řekl odborník o pokáceném javoru

Podle zastupitele Miroslava Kašpara byly otázky pro referendum zjednodušeny. „Úplný technický popis otázek je na stránkách města,“ vysvětlil ve Zpravodaji města Slavonice.

Slavoničtí zastupitelé, jak uvedl Miroslav Kašpar, prý vidí daleko prospěšnější využití finančních prostředků, než je dát do nekončící údržby stromořadí bez perspektivy.

Referendum se uskuteční ve volebním okrsku č. 1, kde je volební místnost v ZUŠ, Horní náměstí č.p. 535. Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v kulturním domě ve Slavonicích, ulice Svatopluka Čecha č.p. 103. Ve volebním okrsku č. 3 přijdete do klubovny Junák ve Slavonicích, ulice Dačická č.p. 57. Voliči zaškrtnou na hlasovacích lístcích možnost „ANO“ nebo „NE“.