Podle vedení města je ukončena příprava procesu, který má následovat.
„Víme, že téma parku hýbe s veřejností, je konfliktní a každý má na něj svůj názor. Také se ale ví, že park je za zenitem životnosti a je třeba předejít případnému neštěstí. Proto chceme nějakou shodu na řešení,“ uvedl místostarosta Pavel Vejvar.

Podle jeho slov je nyní hotová studie, tedy plánek a vizualizace možné podoby parku, jež bude zveřejněna. Občané ji najdou v informačním centru, na Střelnici, na webu města či v dalších médiích.

V pondělí 20. června odpoledne pak radnice pozve občany a zároveň odborníky k veřejnému projednávání a výměně názorů. Poté by rovněž mělo následovat veřejné hlasování, ať již v internetové podobě či pomocí hlasovacích lístků, odevzdaných na sběrné místo.

Co se týče horní části parku, tedy Husových sadů, jsou podle vedení města ve hře dvě varianty, jedna je park ponechat v dnešní podobě, druhá víc jeje otevřít do náměstí.
„Počkám si na plány, které budou představené, i když hlas oponentů město málokdy vyslyší,“ míní Matěj Kučera.