Menší obec ležící na samotném okraji Jindřichohradecka se soutěže letos neúčastní poprvé. „Je to už naše třetí účast," potvrdil starosta Tomáš Zaňák. Poprvé se Popelínští do boje o vesnici roku přihlásili již před deseti lety.  Podruhé to bylo loni, kdy obec získala čestné uznání za práci s mládeží.

„Je pravda, že klademe důraz především na rozvoj naší školy," řekl starosta. „Vzhledem k velikosti obce a našeho rozpočtu je tato podpora opravdu nadprůměrná," dodal. Obec má hlavně zájem o to, aby byl provoz školy zachován a snaží se ve své málotřídce zajistit především co nejlepší vybavení.

Dalším důležitým okruhem zájmu je péče o veřejnou zeleň na území obce. „Snažíme se také udržovat maximální pořádek," uvedl Zaňák. Jak dodal, nedá se říci, že by Popelín v nějaké oblasti vynikal, což ale nepovažuje za  slabou stránku. „Naopak si myslím, že právě to, že se zaměřujeme na celkové dobré fungování obce ve všech směrech, by nám mohlo pomoci," osvětlil starosta.

Popelín každoročně čerpá dotace právě z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, v rámci kterého je tato soutěž pořádána. „Účast tedy bereme tak trochu jako závazek, abychom ukázali, že se v obci díky těmto dotacím nezastavil čas," rozvedl Zaňák. Jak dále říká, prezentací v soutěži by se také Popelín mohl dostat více do povědomí občanů, a to nejen na Jindřichohradecku. „Věřím, že to, co děláme, děláme dobře, a že štěstí přeje těm, co vytrvají," uzavřel.

Krajská komise navštíví soutěžící obce v období od 11. do 20. června. Hodnotit se bude mimo jiné společenský život, občanská vybavenost nebo rozvoj podnikání v obci.

Za jednotlivé oblasti činností mohou obce získat dílčí ocenění. Modrá stuha se uděluje za společenský život, bílá za činnost mládeže, zelená za péči o životní prostředí a oranžová za spolupráci se zemědělskými subjekty. Takto oceněné obce poté získají příslib dotace ve výši 600 tisíc korun.

V rámci krajského kola se i letos bude vyhlašovat Cena hejtmana. Obce tak mohou získat ocenění i za úspěšnou realizaci projektů se zaměřením na kulturu, ekologii nebo na práci s dětmi a mládeží.

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku budou zveřejněny 21. června, slavnostní vyhlášení pak proběhne 11. srpna přímo ve vítězné obci, která obdrží Zlatou stuhu a příslib dotace ve výši jednoho milionu korun. Tato obec se poté zúčastní celorepublikového klání, které vyvrcholí 15. září v Luhačovicích. 

Petra Jouzová