Jak přiblížil starosta města Karel Macků, Toužínské stráně mají status památkově chráněného území a nachází se zde několik druhů vzácných a ohrožených rostlin a živočichů.

„Obě výše zmíněné lokality jsou potom členité, kamenité, obtížně přístupné a mají svažitý terén. Strojové sečení je zde tedy nemožné. Proto jsme v případě těchto dvou lokalit přistoupili k údržbě extenzivní oplůtkovou pastvou ovcí a koz,"vysvětluje dačický starosta Karel Macků.

Dále doplnil, že na údržbu těchto dvou lokalit extenzivní pastvou byla získána dotace od Jihočeského kraje.
V případě údržby Toužínských strání činí dotace 50 tisíc korun, u lokality Moravská Dyje se jedná o částku 120 tisíc korun. (nov)