Především rodiny, které mají ve svém okruhu osobu v posledním stadiu nevyléčitelné nemoci, by se brzy mohly dočkat pomoci a podpory ze strany nově vznikající hospicové péče. Ta by své služby měla začít poskytovat od září na Třeboňsku.„Tento typ služby tady v regionu zcela chybí," říká o vznikající službě předsedkyně Občanského sdružení pro podporu mobilního hospice na Třeboňsku Petra Brychtová. Sice zde fungují pečovatelské domy nebo různé formy domácí péče, podle Petry Brychtové je ale v poskytovaných službách hospicového typu a běžné domácí péče zásadní rozdíl. „Nechceme rozhodně působit jako konkurence. Hospicová péče se zaměřuje na umírající, na osoby bez prognózy na zlepšení. Chceme jim pomoci zajistit co nejdůstojnější závěr života," vysvětluje Petra Brychtová.

Hospicová péče

- určena je pro pacienty v terminální fázi jejich onemocnění,

- jedná se o komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na žádnou jinou léčbu,

- poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své možnosti,

- cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin,

- stěžejní je kontrola bolesti, psychologických, sociálních a duchovních potíží.

Samotné provozování takové péče však není nic jednoduchého. „Smlouvy s pojišťovnami v podstatě nefungují, takže péči si musí z části hradit klienti, respektive rodina, většinou z příspěvků na péči. Potom se ale snažíme prostředky získávat z nejrůznějších grantů a schraňováním darů," dodává Petra Brychtová s tím, že v Třeboni také navázali dobrou spolupráci s městem. „Vznik této služby velmi vítáme a ze všech sil se ji snažíme podporovat, a to nejen proto, že její zřízení má město zakotveno v komunitním plánu sociálních služeb," uvedla místostarostka Třeboně Terezie Jenisová.

Zázemí budoucí domácí hospicové péče na Třeboňsku získalo sdružení v Domově s pečovatelskou službou v Chelčického ulici v Třeboni. Prostory poskytlo město formou výpůjčky, čímž byla splněna podmínka pro registraci občanského sdružení Krajským úřadem Jihočeského kraje. Navíc Třeboň investovala 50 tisíc korun do potřebné rekonstrukce těchto prostor.„V tuto chvíli již máme před samotnou registrací a od září bychom pak měli začít služby poskytovat v plné šíři," uvedla Petra Brychtová s tím, že součástí týmu pracovníků hospice bude lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník, psychoterapeut, ale také duchovní. „Služby zatím máme v plánu poskytovat v Třeboni a nejbližším okolí, s dojezdem tak 25 kilometrů. To se ale může měnit podle aktuálního vývoje situace," upřesnila Petra Brychtová.

Dalších 14 tisíc korun poskytlo město také na propagaci mobilního hospice, kdy je naplánován celý týden aktivit, které by měly Třeboňáky seznámit s hospicovou péčí. „Jako město podporujeme všechny místní poskytovatele sociální péče, takže i provozovatelé mobilního hospice se mohou i v budoucnu hlásit o příspěvky," dodala na závěr Terezie Jenisová.

týden pro hospic

-pondělí 6. května, 16 hodin, květinářství Zvonek:

Semínka naděje tvůrčí setkání se zakladateli hospicové péče na Třeboňsku

-úterý 7. května, 17.30 hodin, Městská knihovna Třeboň:

beseda se zakladateli a pracovníky táborského domácího hospicu Jordán

-čtvrtek 9. května, 9 10 a 16 18 hodin, Domov s pečovatelskou službou v Chelčického ulici:

Den otevřených dveří v prostorách nově vznikající hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni

-pátek 10. května, 19 hodin, kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny: benefiční koncert

-sobota 11. května, 19.30 hodin, Divadlo J. K. Tyla Třeboň:

benefiční představení divadelního spolku Kajetán (Poslední víkend Agatha Christie)

-neděle 12. května, 10.30 hodin, farní kostel Třeboň:

mše svatá za hospicové dílo

Petra Jouzová