Jedná se o areál bývalé Územní vojenské správy v Jindřichově Hradci, rekreační objekt v Písečném a tří osminový podíl vojenských pozemků v Písečném. Město Jindřichův Hradec by o bývalou územní správu možná zájem mělo, protože její cena v nabídce klesla zhruba o dva miliony korun.

„Uvidíme, až kam při redukci rozpočtu na příští rok zastupitelé půjdou. Podle mého to však za příznivou cenu není až tak vzdálená nabídka. Nebytové prostory jsou v dobrém technickém stavu a takové město potřebuje. Objekt by také mohl koupit majitel, který by tam také mohl mít nějakou rušivou činnost, kterou v prostoru blízko zámku mít nechceme,“ informoval místostarosta Alfred Němec.

V Písečném o objekty obec zájem nemá hlavně z důvodů nevyjasněných majetkových vztahů. Pozemků se prodává pouze tří osminová část a spoluvlastník má navíc předkupní právo. Rekreační areál se zase nachází na cizím pozemku. „Tři osminy pro nás nemají smysl, nijak je nevyužijeme. Pozemek, na němž stojí rekreační areál, vlastní soukromá osoba z Českých Budějovic, která ho však prodat nechce. Proto ani o areál obec zájem nemá,“ sdělil starosta Vladimír Macků.