Jejich chovatel, se kterým město uzavřelo smlouvu, musí území doséct a postarat se, aby tu nebujely nežádoucí druhy.

Přírodní památka Toužínské stráně a evropsky významná lokalita Moravské Dyje jsou zvláště chráněná území, jsou ovšem velmi členitá, kamenitá a obtížně přístupná. Nachází se zde několik druhů vzácných a ohrožených rostlin a živočichů.

"Strojové sečení je v těchto oblastech nemožné. Proto jsme uzavřeli smlouvu, kdy zhotovitel bude lokality udržovat extenzivní oplůtkovou pastvou ovcí a koz s ručním dosečením nedopasků a odklizením biomasy. Dále bude provádět redukci třtiny a dalších invazivních a rumištních druhů srostlin. Současně bude udržovat a opravovat oplocení,“ přiblížil obsah smlouvy o dílo místostarosta Dačic Jiří Baštář.