VYHLÁŠKY

Jedná se o pochopitelnou reakci na novelu zákona, která vešla v platnost letos na podzim. Ta zásadním způsobem upravuje možnost povolit kulturní akce po dvaadvacáté hodině.

Je totiž nutné je zahrnout do obecně závazné vyhlášky. Její schvalování čekalo ve čtvrtek také na zastupitele Strmilova. Jak ale poznamenal tamní starosta Jaromír Krátký, není to vůbec jednoduchá záležitost.

„Do vyhlášky jsme prozatím zahrnuly zhruba pět nebo šest kulturních podniků. Pak tu ale máme takové, u nichž nejsme dopředu schopni identifikovat datum nebo název. takovým příkladem mohou být třeba Velikonoce, které jsou každý rok v jiném termínu," popsal starosta některá úskalí a doplnil, jak se v návrhu vyhlášky s některými záležitostmi ve Strmilově poprali.

NEJASNOSTI

„Něco jsme tam řešili i v obecné rovině. Každoročně se u nás totiž pořádají letní koncerty, nicméně jejich přesný datum ještě nevíme. Posílali jsme to k posouzení na ministerstvo vnitra, ale zatím nemáme žádné vyjádření. Pokud s takovou věcí bude problém, bude nutné vyhlášku na některém z dalších zastupitelstev ještě přeschválit," konstatoval strmilovský starosta Jaromír Krátký.

JAK DLOUHO DOPŘEDU?

Jak poznamenal tajemník jindřichohradeckého městského úřadu, mají obce na případné doplnění dost času.

„Zákon klade v zásadě dvě podmínky. Tou první je důležitost akce, kvůli níž se zkracuje doba nočního klidu, tou druhou je dostatečný předstih, kdy musí být vyhláška uveřejněna. To ale v žádném případě neznamená, že by to muselo být rok dopředu," poukázal Karel Přibyl a dodal, že dostatečná doba se může pohybovat i v řádu týdnů.

„Vznikla okolo toho taková trochu hysterie a všichni se snaží to pokrýt už skutečně s ročním předstihem. Jde ale spíše o to, aby občané, kteří v tu dobu, kdy se nějaký takový podnik koná, nechtějí být rušeni, měli dostatek času na to, aby s tím mohli počítat a přizpůsobili tomu třeba svůj program," vysvětlil Karel Přibyl.

Zkracovat dobu nočního klidu prý přitom rozhodně nelze kdykoliv.

„Mělo by se skutečně jednat o něco, co svým významem přesahuje. V případě Jindřichova Hradce by se tak jednalo kupříkladu o Porcinkule. Takových událostí bývá v každé obci či městě skutečně jen několik ročně. V žádném případě nelze něco takového uplatňovat každý pátek, jaká je někde představa," uzavřel tajemník.