„Chlapci víno vzápětí vypili v centru města. Strážníci u nich provedli dechovou zkoušku. U jednoho chlapce s výsledkem jedna promile, u druhého téměř 1,9 promile. Oba mladíky předali rodičům s poučením, že o věci bude vyrozuměn odbor sociálních věcí," popsal Luboš Müller.

Vzhledem k tomu, že v minulosti obchodník již opakovaně prodal dětem alkohol, předali strážníci zjištěné skutečnosti orgánům činným v trestním řízení, tedy policii.

Podle vrchního strážníka se problém obchodníka s podáváním alkoholu mladistvým z loňského podzimu bude řešit jako správní delikt. „Ale tentokrát prodal čtyři litry vína a kluci měli vysoké promile alkoholu," zdůvodňuje, proč se jedná o trestný čin.

Dokud však nebude podle vedoucího živnostenského oddělení jindřichohradeckého městského úřadu Jana Nořinského takový obchodník odsouzený v souvislosti s jeho podnikáním, tak není páka, jak mu podnikání zastavit.

„Pokud bude odsouzený, i když třeba jen podmíněným trestem, a souvisí to s jeho podnikáním, což by v tomto případě asi bylo, tak bychom mu mohli na základě ztráty bezúhonnosti zrušit jeho podnikání," vysvětluje Jan Nořinský.

Jindřichohradecký živnostenský odbor již v minulosti ke kroku zrušení živnosti kvůli ztrátě bezúhonnosti mnohokrát přistoupil, ale nikdy se to podle Jana Nořinského netýkalo podávání alkoholu mladistvým.

co říká zákon 379/2005 Sbírky
§ 12
(1) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje
a) osobám mladším 18 let,
b) na všech akcích určených osobám mladším 18 let,
c) osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou,
d) ve zdravotnických zařízeních,
e) v prostředcích výlučně určených pro vnitrostátní hromadnou dopravu osob s výjimkou železničních jídelních vozů, palub letadel a plavidel veřejné lodní dopravy,
f) na sportovních akcích, s výjimkou desetistupňového piva
g) ve všech typech škol a školských zařízeních)

sankce

- za správní delikt uložit provozovateli zákaz činnosti až na dobu 2 let
- za správní delikt se uloží pokuta až ve výši 50 až 500 tisíc korun
- trestní sazba za opakované nebo větší množství podaného alkoholu mladistvým je odnětí svobody až na jeden rok