Jak ulevit městu od přibývající těžké dopravy v jeho samotném srdci? Třeba obchvatem. Ten se objevil v plánech Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro příští roky. Objevila se ale petice, která zpochybňuje některé části plánu, třeba řešení křižovatek či napojení na některé místní řečické silnice.

„Nedá se říci, že bychom se s organizátory petice shodli na společném řešení přijatelným pro všechny,“ uvádí starosta Petr Nekut. Obchvatem by se mělo zabývat i zastupitelstvo města dne 20. března.

„Chtěl bych na něj všechny občany pozvat. Budou zde přítomni i zástupci ŘSD a v mezích možností se bude diskutovat i o některých úpravách řešení obchvatu města,“ zve starosta.