Domácnostem v Blažejově a Hospřízi teče nově z vodovodních kohoutků pitná voda ze skupinového vodovodu Jindřichův  Hradec.
Sdružení těchto obcí dokončilo stavbu přívodního řadu, který nahradí místní zdroj. Voda z tohoto zdroje totiž měla vyšší obsah železa a manganu, což bylo velmi náročné na její úpravu.
Téměř čtyřkilometrový přívodní řad s jednou čerpací stanicí je napojen na stávající rozvodnou vodovodní síť v obcích. Využíván bude i vodojem v Hospřízi.  „Předávací vodoměrná šachta  je osazena vodoměrem s dálkovým přenosem údajů a máme tak trvalý přehled o dodávkách pitné vody i o případných poruchách,"  řekla vedoucí provozní oblasti Východ společnosti ČEVAK , Olga Štíchová. Vodovod je nyní v předčasném  užívání.
„Stavba si vyžádala více než dvouletou přípravu a úsilí starostů obou obcí, podařilo se tak splnit slib občanům, že letos na vánoce již budou mít „hradeckou" vodu," uvedl starosta Blažejova Petr Tóth.
Pracovníci provozovatele vodovodní sítě, společnosti ČEVAK, po přepojení na dodávku vody ze skupinového vodovodu provedli  i preventivní odkalení  vodovodní sítě. „Vybudování přívodní řadu stálo více než 3 miliony korun  a i díky spolupráci s provozovatelem se ho podařilo dokončit v krátkém čase," doplnil starosta Hospříze Martin Míka.

JITKA KRAMÁŘOVÁ