Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Mimo to, že jste starostou, máte v Hradci advokátní kancelář.

Jiří Drahota: Já jsem advokát od roku 1980, víceméně už deset let přesluhuji. Starostou jsem v obci třetí volební období. V Horním Skrýchově máme úřední den jeden den v týdnu. Na obci je vždy paní tajemnice v úterý, já jsem tam od 17 do 18 hodin také v úterý. Jinak dělám klasickou advokacii. Má specializace je právo rybářské a vodohospodářské.

Přiblížíte počátky obce Horní Skrýchov?

Obec vznikla jako samostatná v roce 1991, kdy došlo k první volbě starosty a obec začala hospodařit samostatně. Na začátku měla okolo 120 obyvatel. Tím, jak je to malá obec, chyběly i finanční prostředky. Podařilo se vyřešit obecní restituce, vrátil se obci nějaký majetek, který jí kdysi patřil. Ale bohužel toho bylo málo, na rozdíl od okolních vesnic. Obec získala asi 18 hektarů lesa, dostala asi čtyři rybníky, které byly ve velmi dezolátním stavu, takže majetku moc nebylo a hospodařilo se s tím, s čím se hospodařit dalo.

Požár penzionu Holenský dvůr u Kardašovy Řečice.
Několik let opuštěný penzion Holenský dvůr zasáhl požár. Škoda je čtyři miliony

Nebyl zde ani vodovod, jen splašková kanalizace, ale i ta byla v dezolátním stavu. Nefungovala tady čistička, tak jako nebyla v žádných sousedních obcích v té době. Vyžadovalo to velkou investici. S výstavbou vodovodu se začalo asi před deseti lety, postavil se obecní vodovod. Vodovod se napojil na místní větev Jindřichova Hradce. Dodělala se kanalizace a obec měla hotovou infrastrukturu. Pak se v celé vsi vybudovaly nové silnice.

Máte prodejnu a školu?

Ve vsi není prodejna, místní odsud jezdí do Jindřichova Hradce. Nemáme školu a školku, máme smlouvu s Hradcem, máme autobus i úzkokolejku. Spojení na Jindřichův Hradec tedy není problém.

V Horním Skrýchově jsou vidět nová obydlí. Před pěti lety se rozjela nová akce výstavby satelitní části Horního Skrýchova, kde je okolo 35 stavebních parcel. Nové sídliště je obývané novými lidmi. To je část, kterou vybudovali developeři. Těsně před sídlištěm jsme postavili autobusovou zastávku, aby děti ze sídliště nechodily daleko na autobus. Ve vsi je hodně mladých lidí, nedochází k vylidňování. Mladí se přistěhovali. Ti, kteří se přistěhovali do vsi, nebo v ní žijí, se dobře začlenili do místního dění. Ti, kteří žijí v satelitech, se nezapojují. Satelity já nepokládám za dobrou věc.

Vy se účastníte místního dění? Jaké akce ve vsi pořádáte?

Akcí v obci se účastním. Máme dobrovolné hasiče, kteří mají své aktivity. Dále spolek myslivců, který je velmi aktivní. Každý čtvrtek se schází klub šachistů, jezdí k nám i šachisté z Hradce. Jednou za rok máme turnaj, hospoda je plná lidí, je to jeden z největších turnajů v okolí. Aktivitu dotuje obec. Hraje se tu také fotbal, což je celovesnická záležitost, dále třeba Petr Sláma organizuje nohejbalový turnaj. Velmi dobře fungují místní děvčata. Svaz žen pořádá dětský den, přípravám se věnují moc hezky. Před Vánoci se lidé sejdou a zdobí se perníčky, míváme mikulášskou pro děti. Místní se sejdou i při výlovu.

U sídliště Hvězdárna v J. Hradci se buduje kruhový objezd. Nový Penny market vzniká vedle původního.
VIDEO: Kruhový objezd i nové Penny na okraji Jindřichova Hradce se už rýsuje

Jaký máte rozpočet a do čeho budete investovat?

Investic už letos asi moc nebude. Máme rozpočet 2 790 000 korun ročně. Do autobusové zastávky jsme investovali přibližně 1 600 000 korun, což je pro obec velká částka. Musíme pořád počítat, že obec musí mít rezervu alespoň milion korun. Nejsem si jistý, jaké budou finanční prostředky pro příští rok. Chtěli bychom do budoucna vyprojektovat víceúčelové sportovní hřiště, ale bude to zřejmě mimořádně složité. Ceny vyletěly nesmírně nahoru…