Intervenční centrum by mělo pomáhat obětem domácího násilí, jakým způsobem?
Poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí. Je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím, zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Pomoc v praxi znamená bezpečný prostor pro vyslechnutí, radu, podporu, provázení a sdílení. Usilujeme také o řešení situace vzniklé domácím násilím a o navrácení oběti do běžného života.

Jaké další instituce by měly být seznámeny s domácím násilím?
Děláme přednášky také ve zdravotnických zařízeních, protože zdravotnický personál se s oběťmi domácího násilí setkává. Je dobré, aby měli zdravotníci informační letáky a pacientům doporučili, kam se mají obrátit.

Koho se domácí násilí kromě žen dále týká?
Ano, často rodičů či prarodičů. Zde však hraje roli také samotná výchova rodičů, protože děti přebírají vzory, které vidí v rodině. Pokud se děti dopouští na svých rodičích domácího násilí, tak je pravděpodobné, že nebyla dobře zvládnuta jejich výchova, nebo že byly samy oběťmi domácího násilí.

Máte pro rodiče coby oběti nějaká preventivní doporučení?
Především by se neměli vzdávat svého majetku, domů, bytů, chalup, protože pak vznikají patové situace. Protože děti, které páchají domácí násilí mají často řadu problémů například s drogami.