Již nyní řidiči musejí počítat s komplikacemi na příjezdové čtyřproudové silnici v Třeboni, kde se opravuje polovina mostu 
a provoz je svedený do dvou jízdních pruhů.

Třeboně a okolí se týkají 
i další plánované práce na komunikacích. Nyní se podle místostarosty města Zdeňka Mráze rýsuje vybudování sjezdu do centra za kruhovým objezdem ve směru na Hradec.

„Když řidič neodbočil do centra hned na kruhovém objezdu, tak už neměl šanci a musel jet silnicí na Prahu a točit se u Svaté Trojice. Dělá se to zejména kvůli autobusům, aby mohly odbočit k autobusovému nádraží," vysvětluje Zdeněk Mráz.

Za zásadní akci, která se Třeboně dotkne významným způsobem v turistické sezoně, považuje opravu mostu u obory před Doubím. Již vloni byl příjezd ke sportovnímu centru v Doubí doprovázený objížďkou kvůli rekonstrukci mostu hned za Třeboní. Tehdy podle provozovatele Sportcentra v Doubí Viléma Klabocha byla nejhorší orientace pro turisty: „Mnozí, než aby k nám jeli po objížďce, vyhledali něco jiného."

Podle Zdeňka Mráze na rekonstrukci mostu budou navazovat další opravy komunikací, a to z Kojákovic do Domanína a do Třeboně a pak od mostu přes Zlatou stoku k oboře.

Oprava mostu u obory u Třeboně a na ni navazující rekonstrukce komunikací na Kojákovice a Domanín je investicí kraje za zhruba 40 milionů korun. Tím budou podle třeboňského místostarosty kompletně, až na průtah Brannou, opravené komunikace z Třeboně do Nových Hradů.

Stavební práce se odehrají od června do září, přičemž  oprava samotného mostu u Doubí bude trvat tři měsíce. „Je  zde počítáno s vybudováním provizorního přemostění pro účely stavby," doplnil Zdeněk Mráz.
Omezení nyní pociťují i řidiči před Jindřichovým Hradce u Horního Žďáru, kde se podle pracovníka krajského odboru dopravy Pavla Havlíka kácejí stromy.

Od 1. do 7. května se musejí na objížďku připravit také řidiči na silnici 1. třídy na Strmilov. Za Jarošovem nad Nežárkou se totiž bude podle Pavla Havlíka opravovat železniční přejezd. Objížďka bude přes Bednárec a Bednáreček do Popelína a odtud do České Olešné zpět na silnici I/23 v Nové Olešné.