Dle plánů a rozpočtu na tento rok bude využit Fond financování obnovy vodohospodářského majetku pro opravu v rámci ulic Vodárenská a Pražská.

V případě ulice Vodárenská radní odsouhlasili výběr dodavatele, který zpracuje projektovou dokumentaci. Schválen byl dodavatel, který předložil v rámci výzvy nejvhodnější nabídku.

Ulice Pražská je o krok blíže k opravě s ohledem na fakt, že zde je realizace již v dalším stádiu a radní nyní posvětili uzavření smlouvy s dodavatelem prací. Vybraná a schválená nejvýhodnější nabídka činí 2,4 milionu korun.