Jak uvedl třeboňský starosta Jan Váňa, jsou všechny seníky v majetku města již opravené. Ty soukromé postupně darují jejich majitelé městu. Seníky pro ně přestavují finanční břímě. Město letos požádá o dotaci na opravu dvou z nich. Pokud ji získá, dojde u jednoho seníku k výměně střešní krytiny a nátěru. Druhý by nahradila jeho kopie.

„Domnívám se, že by bylo vhodné stanovit určitý strop v počtu seníků, o které se bude starat město,“ vyjádřil se k problematické údržbě starosta Třeboně.