Přednáška byla doplněna fotografiemi a videi, pořízenými při výcviku pilotů ve Švédsku. Na závěr besedy odpovídal přednášející na dotazy přítomných posluchačů.

Foto: Josef Böhm