"Opět po roce se sešli v Kunžaku velcí i malí příznivci společného zpívání koled na náměstí u vánočně ozdobené kašny. Sešla se přibližně stovka příznivců. Začátek byl jako všude v 18 hodin, ale nikoliv úderem, ale odcinkáním zvonečkem. Společně jsme si zazpívali koledy a svítili si přitom prskavkami, protože jak se zpívá v písni "bez prskavek nelze být".. Na závěr jsme si popřáli radostné Vánoce a bude-li společné zpívání koled i příští rok, tak do toho jdeme zase," vypověděl Josef Drobil.