Zpívání si tam moc užili. "Abychom se mohli spočítat, každý účastník se podepsal na připravený papír a konečný výsledek byl 80 účastníků.

Zpívali nejen místní, ale přišli nás podpořit i kamarádi a známí. Začali jsme v 17.30 hodin v kapličce, kde děti zarecitovaly básničky. Po odzpívání koled jsme pokračovali v dobré náladě, opekli jsme si klobásy, popili teplé nápoje a hlavně jsme na chvíli nikam nespěchali…

Hezký podvečer si užily dospělí i děti. Do akce Česko zpívá koledy jsme se přihlásili podruhé a už dnes víme, že příští rok se opět zúčastníme

a doprovodí nás živá kapela," vypověděla Jana Aljančičová.