V refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií si zlatou plaketu převzali: Renáta Berglová, Jiří Dvořák, Miroslav Dvořák, Jaroslav Hájek, Radek Koranda, Miroslav Krajča, Pavel Kučera, Zdeněk Mareš, Růžena Matějková, Petr Novák, Bohumil Rod, Vladimír Šaman a Květa Trojáková.

Společně s nimi si pro dodatečně pro zlatý kříž třetí třídy za 80 odběrů přišel i Tomáš Vopálka, který se nemohl účastnit jejich předávání v minulém týdnu.