Ocenění za to, že již nejméně čtyřicetkrát darovali tu nejcennější tekutinu, si v historickém refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci převzali bezpříspěvkoví dárci krve. Zlaté plakety Jana Janského převzali Kateřina Bicková, Jana Buřičová, Jana Hájíčková, Milan Havlík, Vlastislav Kašpárek, Hana Hummlová, Michala Medková, Radka Pataiová, Jana Prokýšková, Hana Šafránková, Danuše Šamanová, Petr Švarc, Stanislav Uher a Jindřich Zamazal.

Úctyhodných a pro mnohé také těžko představitelných 160 odběrů krve mají za sebou Karel Šimek a Miroslav Trachta, kteří si převzali v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci Zlaté kříže 1. třídy za bezpříspěvkové dárcovství. Společně s nimi byli oceněni i ti, kteří životně důležitou tekutinu darovali nejméně stodvacetkrát . Zlaté kříže 2. třídy za to převzali Jiří Bušta a Jaroslav Nohava. Při slavnostním oceňování bezpříspěvkových dárců krve se dostalo pocty i těm, kteří svou krev přišli darovat osmdesátkrát. Zlaté kříže 3. třídy za to převzali Karel Fabeš, Petr Janda, Jana Kamasová, Raimund Krninský, Jan Kopáček, Josef Kopáček, František Kovář, Karel Kudláček, Jaromír Míhal, Václav Mikuda, Jan Nesporý, Kamila Nováková, Jan Opelka, Jana Pavlátová, David Rytíř, Zdeněk Šustr, Josef Tvrz, Pavel Vaňásek, Jana Vondráková a Petr Řežábek.