Soubor J. K. Tyl sehrál komedii ze současnosti o dědečkovi, který je na dvacet let vyloučen z domova důchodců. Velmi početné publikum se bavilo spolu s herci a o veselé zápletky nebyla nouze. Festival pokračuje až do neděle. Foto: Josef Böhm