O vynikající hudbu se postarali muzikanti ze skupiny Baret a návštěvníci si zatančily nejen klasické tance. Nad zdárným průběhem plesu držel ochranou ruku svatý Floriánek, patron všech počestných hasičů.

Josef Böhm