Ani v Lužnici nebyly děti ochuzeny o návštěvu Mikuláše, čertů a anděla. A pokud někoho doma minuli, ve škole si to všichni mohli vynahradit. Mikulášská družina nejprve navštívila děti v mateřince, poté se přesunula do základní školy, aby o nadílku nepřišli ani větší žáčci.