Ve dnech 5. až 7. června se v hradeckém Domě dětí a mládeže v Růžové ulici uskutečnila dopravní soutěž BESIP pro děti ze zdejších mateřských školek. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, policií a krajským koordinátorem BESIPu ji zorganizoval odbor školství městského úřadu.