Pořádá jej tradičně místní sbor dobrovolných hasičů, ale ruku k dílu při organizaci této akce přiložili i další obyvatelé obce. Maškary za doprovodu harmoniky obešly nejen klenovská stavení, ale navštívily rovněž blízké vsi Plasnou a Pohoří. Za mrazivého počasí přišly vhod nejen různé dobroty k zakousnutí, ale rovněž něco ostřejšího na zahřátí. Večer vydařenou akci zakončilo posezení s muzikou v hospodě.