Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Hradci pochází z roku 1220, kdy jindřichohradecké panství vlastnil zakladatel rodu pánů z Hradce, Jindřich I.

Z historie Jindřichova Hradce: Vrcholu svého rozvoje dosáhlo město za posledních pánů z Hradce ve 2. polovině 16. století. V té době se přestavují původní gotické a staví nové renesanční měšťanské domy na náměstí i v přilehlých ulicích, za severními hradbami se rozrůstá tak zvané Nové město. Měšťané těžili z rušného obchodního a řemeslnického života, zejména výroby a prodeje sukna. Význam města vzrůstal nejen hospodářsky, ale také vysokým postavením, které na královském dvoře zaujímali hradečtí Vítkovci a po nich Vilém Slavata (v letech 1628-1652 nejvyšší kancléř Království českého) v politickém životě státu. Když se po třicetileté válce roku 1654 pořizoval soupis obyvatelstva a domů, byl mezi českými městy Jindřichův Hradec se svými 405 domy na druhém místě hned za Prahou. Nedlouho poté však ztratil své významné politické postavení, od konce 17. století přestal být sídelním městem nových majitelů panství, Černínů, a postupně pak klesal i jeho význam hospodářský. Zdroj: Městské informační centrum