Návštěvníci však musejí počítat s tím, že na hradě nejsou sami. Ve vnitřních prostorech jsou lešení a v plném proudu jsou stavební práce na odstraňování cementového spárování a omítek z venkovních stěn uvnitř nádvoří. Konzervace vnějších omítek a omítek v románské kapli začala již v roce 2017.

"Dále v románské kapli probíhá odstraňování odsolovacího zábalu v její horní části. Letos jsou naplánovány ještě dva odsolovací zábaly na všech plochách zdí v kapli. Budou to poslední práce na odsolení, následovat bude zpevnění historických omítek, instalace výplní dveřních i okenních otvorů a přesné nastavení klimatu v prostoru malé věže. Veškeré práce v kapli by měly být ukončeny k 30. září 2022," lze nalézt na stránkách památky.