Zahřát se mohli horkými nápoji, nechybělo něco dobrého k jídlu, tradiční vánoční zboží nebo kulturní program včetně vystoupení dětí z místních základních a mateřských škol.