Masarykovo náměstí se nalézá na severním okraji centra města, na cestě z centra města k vlakovému i autobusovému nádraží. Ve středověku zde stávala velká gotická Pražská brána. Uprostřed náměstí je kašna.