„Městská knihovna přihlásila žáky 1.A a 1.E ze 2. základní školy pod vedením paní učitelek Pavlíny Svobodové a Jany Klhůfkové. 57 prvňáčků v průběhu školního roku navštívilo dětské oddělení, kde pro ně knihovnice Michaela Kloučková připravila zajímavý program včetně setkání se skutečným spisovatelem Markem Srazilem,“ uvedl ředitel knihovny Tomáš Dosbaba.

Ve čtvrtek 7. června proběhlo v knihovně slavnostní ukončení celého projektu a prvňáčci byli pohádkovým rytířem pasováni na právoplatné čtenáře.