- Setkání dětí se spisovatelem Markem Srazilem

30. května se v knihovně v rámci projektů „Škola naruby“ a „Knížka pro prvňáčka“ setkaly děti z 3. a 5. ZŠ s oblíbeným spisovatelem a hudebníkem Markem Šolmesem Srazilem. Ten je opět velmi pobavil, četl jim ze svých knížek, společně si zazpívali a děti prožily dopoledne plné zábavy a smíchu.

- Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlásil pro školní rok 2018/2019 jedenáctý ročník celostátního projektu na podporu dětského čtení „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Knihovny spolupracují se základními školami a každoročně do projektu přihlašují žáky prvních tříd. Pro prvňáčky jsou v knihovně připravovány programy vedoucí k rozvoji zájmu o četbu a knihy. Děti jsou v závěru projektu odměněny speciální knížkou, která byla napsána výhradně pro tuto příležitost a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V letošním roce je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – „Kde se nosí krky“.

Městská knihovna přihlásila žáky 1. A a 1. B 3. ZŠ pod vedením učitelek Mgr. Marie Sekyrové a Mgr. Andrey Janíčkové. 53 prvňáčků během školního roku navštívilo knihovnu, kde pro ně byly připraveny různé tematické besedy. 14. června proběhlo v knihovně slavnostní ukončení projektu a prvňáčci byli pohádkovým rytířem pasováni na čtenáře.

- Škola naruby

Další projekt na podporu dětského čtenářství „Škola naruby“ probíhal opět i na pobočce knihovny Vajgar. Projektu se zúčastnily děti z prvních tříd 5. ZŠ, které sem docházely po celý školní rok, známkovaly za předčítání ,,dospěláky“ a seznamovaly se s novými knihami, o kterých si v knihovně povídaly. Cílem bylo nadále plnit motto související akce Celé Česko čte dětem „Čtěme dětem 20 minut denně“. Projekt je zaměřen na podporu čtení v rodině a každodenní kontakt s knihou. Projekt byl slavnostně ukončen 30. 5. vystoupením Marka Šolmese Srazila, kde děti četly, tančily, zpívaly a báječně se bavily.

- V pondělí 3. 6. odpoledne na knihovně Vajgar proběhla prodejní výstava knih z nakladatelství Usborne English a hravé odpoledne ke Dni dětí. Knihovnu navštívilo několik skupin dětí ze školní družiny z 5. ZŠ. Během hravého odpoledne si děti vyzkoušely nové hry z řady Kouzelné čtení s Albi tužkou. Pro malé návštěvníky byly nachystány sladkosti a celá akce probíhala až do 17:30.

Tomáš Dosbaba